MyFeel+

Vilkår og betingelser

App Brugsvilkår og betingelser:

BRUG AF DENNE VELVÆRE TRACKER APP ER UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER. LÆS OG GENNEMGÅ DEM OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF APPEN.

Ved at gøre brug af denne app, accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig, skal du afslutte og se bort fra oplysningerne heri. Velvære tracker appens database bliver håndteret af Kanga Health Ltd (”Kanga”) og du må bekræfte, at du har læst og forstået Kanga’s Fortrolighedspolitik før du bruger appen.

Generel information

Denne app indeholder oplysninger, der præsenteres af Ferring International Center S.A. og dets datterselskaber ("Ferring"). Din adgang og brug af oplysningerne heri er underlagt følgende vilkår og betingelser samt al gældende lovgivning.

Ingen sundhedsfaglig rådgivning

Denne app tilbyder ikke individuel sundhedsfaglig rådgivning. Det er ikke intentionen med denne app at erstatte sundhedsfaglige konsultationer eller rådgivning fra sundhedspersonale. For rådgivning vedrørende medicinske problematikker, skal du altid konsultere en professionel.

Copyright og begrænsning af brugen af materialer

Denne app er copyright-beskyttet. Tekst og grafik, som du kopierer, udskriver eller downloader fra denne app, er licenseret til dig af Ferring og/eller dets datterselskaber til privat brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter meddelelser om copyright, varemærke eller anden form for navnebeskyttelse.

Begrænsning af ansvar

Alle brugere accepterer, at adgangen til denne app foregår på egen risiko, og at hverken Ferring, Kanga eller anden part involveret i oprettelse eller levering af denne hjemmeside er ansvarlig for erstatning af nogen art, herunder uden begrænsning særlige direkte eller indirekte tab eller erstatning for følgeskader eller erstatning af straffende karakter (selvom Ferring er blevet underrettet om muligheden for sådan erstatning), som opstår som følge af adgang til, eller brug af oplysningerne på denne app, eller eventuelle fejl eller udeladelser, trykfejl, forældet information, tekniske eller prismæssige unøjagtigheder, typografiske eller andre fejl, der vises på denne hjemmeside. Denne begrænsning omfatter skadeserstatning grundet virus, der kan inficere dit computerudstyr.

Ansvarsfraskrivelse

BOTH THE APP AND ITS CONTENT ARE PROVIDED "AS IS. FERRING EXPRESSLY DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT AND NON-INFRINGEMENT. FERRING FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES REGARDING THE RELIABILITY, TIMELINESS, ACCURACY, COMPLETENESS, AVAILABILITY AND/OR PERFORMANCE OF THE APP OR CONTENT, OR THAT THE APP WILL BE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS OR WILL BE COMPATIBLE WITH YOUR DEVICE OR ITS OPERATING SYSTEM. FERRING DOES NOT WARRANT THE SECURITY OR CONFIDENTIALITY OF ANY DATA STORED ON OR TRANSMITTED FROM THE DEVICE. To the extent applicable does not allow some or all of these exclusions, they will apply to the fullest extent allowed by applicable law.

Vedrørende dine personlige oplysninger

Din brug og adgang til denne app indikerer at du har læst og forstået informationerne i Kangas fortrolighedspolitik. Se venligst Kangas Fortrolighedspolitik for information om, hvordan oplysninger fra appen indsamles og anvendes.

Varemærker

Alle Ferrings produkthandelsnavne og logoer, der optræder i denne app, som er angivet med enten et varemærkesymbol eller formatering, der er forskellig fra den omgivende tekst, er varemærker tilhørende Ferring B.V., undtaget hvor andet er angivet. Alle tredjepartsprodukter eller handelsnavne, der optræder i denne app, tilhører deres respektive ejere og Ferring gør ikke krav på ejerskab i dem.

Ingen licens

Bortset fra som anført i afsnittet Copyright og begrænsning af brugen af materialer ovenfor må intet i denne app tolkes som en tildeling af licens eller ret, ved stiltiende beslutning, berettiget forventning eller på anden vis, til at bruge Ferrings patenter, ophavsrettigheder eller varemærker på nogen måde. Vær opmærksom på, at Ferring beskytter deres intellektuelle ejendomsrettigheder i videst muligt omfang af loven.

Indsendte informationer (oplysninger til Ferring)

Uopfordret indsendelse af oplysninger, f.eks. spørgsmål, kommentarer eller forslag til Ferring, enten via denne app eller via et andet kommunikationsmiddel, anses IKKE for at være fortrolig. Ferring har ikke forpligtelser over for dig af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger. Ved at indsende oplysninger til Ferring, er du underforstået med, at Ferring har lov til at reproducere, bruge, videregive, vise, udstille, overføre, udføre, skabe afledte værker og distribuere oplysninger til andre uden begrænsning og at tillade andre at gøre det samme. Derudover må Ferring frit bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og andre varer, med indarbejdelse af sådanne ideer, koncepter, know-how eller teknikker.

Andet

Disse app vilkår reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis en bestemmelse heri vurderes at være ulovlig, ugyldig, eller af anden grund ikke kan håndhæves, vil bestemmelsen blive fjernet eller begrænset til mindst muligt omfang, og en sådan fjernelse eller begrænsning skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser. Disse app vilkår udgør den samlede aftale mellem Ferring og dig vedrørende emnet heri, og du accepterer at skadesløsholde Ferring for eventuelle krav eller erstatning som følge af din manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser.

Ferring kan til enhver tid revidere disse app brugsvilkår og betingelser via opdateringer til appen.

OK